Podstoupit

Hledám varianty 'podstoupit' [ podstoupíte (1) podstoupit (3) podstoupil (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Žalmy 132:1... Pamatuj, Hospodine, na Davida i na všechno, co podstoupil - na to, co Hospodinu přísahal, když Mocnému...
Marek 10:38...to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který podstupuji?" "Můžeme," odvětili. Na...
Marek 10:39...řekl: "Ano, budete pít kalich, který piji, a podstoupíte křest, který podstupuji. Dát vám sedět po ...
Lukáš 12:50...založit oheň a jak toužím, aby hořel! Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se nevykoná!...
Koloským 1:22... nyní již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez...
Židům 10:32...zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli podstoupit! Někdy vás veřejně vystavovali urážkám a...
Židům 12:2...pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbupodstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte...
1. Petr 3:18...nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel...
1. Petr 4:1...jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |