Podstavcem

Hledám varianty 'podstavcem' [ podstavec (8) podstavců (1) podstavcích (1) podstavcem (3) podstavce (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 30:18...Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem a...
Exodus 30:28...oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlopodstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se...
Exodus 31:9...oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha...
Exodus 35:16... tyče a všechno jeho náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs...
Exodus 38:8...dutý, z desek. Bronzové umyvadlo a jeho bronzový podstavec vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání...
Exodus 39:39...rošt, tyče a všechno náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do...
Exodus 40:11... a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho...
Leviticus 8:11...oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlopodstavcem, aby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil...
1. Královská 7:43...obě kulovité hlavice sloupů), deset podstavců, deset umyvadel na podstavce, jedno Moře, dvanáct...
2. Královská 16:18...asyrskému králi, nechal z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam předtím postavili, a zrušil...
2. Letopisů 4:14...obě kulovité hlavice sloupů), vyrobil podstavce, vyrobil umyvadla na podstavce, jedno Moře,...
Píseň 5:15... Jeho stehna - mramorové sloupy na zlatých podstavcích. Jako Libanon je pohledný, jak cedr ztepilý....
Ezechiel 41:22...široký a 2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohypodstavec a stěny byly ze dřeva. "To je stůl stojící před...
Zachariáš 5:11...mu tam dům, a bude hotov, položí ho v něm na podstavec." Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |