Podporu

Hledám varianty 'podporu' [ podpory (1) podporu (2) podporou (1) ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 15:19...odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby získal jeho podporu a udržel si královskou moc. Menachem to stříbro...
2. Letopisů 11:23...do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro mnoho žen. Když ale Rechoboám...
Ezdráš 10:15...Jonatan, syn Asaelův, a Jachziáš, syn Tikvy, za podpory levitů Mešulama a Šabataje. Ostatní navrátilci však...
Žalmy 37:17...budou zpřelámány, spravedlivým je ale Hospodin podporou. Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví...

Slova obsahující podporu: podporu (2) podporuje (2) podporují (1) podporujte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |