Podpořil

Hledám varianty 'podpořil' [ podpořte (2) podpořím (4) podpořili (2) podpořil (2) podpoří (2) podpoř (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Soudců 9:24...je povraždil, i na šechemské měšťany, kteří ho podpořili, aby zabil své bratry. Šechemští mu na vrcholcích...
2. Letopisů 32:3... se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže zasypali všechny...
Ezdráš 1:4... nechť jej obyvatelé v místě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatem, zbožím a dobytkem spolu s...
Ezdráš 6:22... když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil v práci na Božím chrámu, na domě Boha Izraele. ...
Žalmy 119:117...žil, nedej, abych byl zklamán ve své naději!  Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále...
Přísloví 20:18...ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kameníPodpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš...
Izaiáš 1:17...jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnostpodpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte...
Izaiáš 41:10... nestrachuj se - jsem tvůj Bůh. Posilním podpořím, podepřu svou spravedlivou pravicí. Hle, jak...
Izaiáš 42:1...jsou jejich odlitky! Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého...
Izaiáš 44:2... učinil, který v lůnu utvořil a který  podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vyvolený...
Izaiáš 46:4... do stáří, do šedin sám, to vás podpořím; jsem vás učinil a vás nosím, vás...
Daniel 11:1...Darjaveše Médského povstal, abych jej posílilpodpořil.)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou...
Amos 5:15...nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím,...

Slova obsahující podpořil: podpořil (2) podpořili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |