Podpíráš

Hledám varianty 'podpíráš' [ podpírej (1) podpírat (1) podpíráš (2) podpírali (1) podpíral (2) podpírá (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 17:12...pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce...
2. Samuel 22:19...byl. Přepadli v den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť ...
Žalmy 3:6...Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám  podpírá! Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když ...
Žalmy 18:19...byl. Přepadli v den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť ...
Žalmy 41:13...rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty  podpíráš, neboť jsem nevinný, do své přítomnosti stavíš...
Žalmy 63:9...K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty  podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však usilují o zkázu duše...
Žalmy 89:22...svatým olejem jsem ho pomazal. ruka jej bude podpírat, paže mu bude síly dodávat. Nebude jej moci...
Žalmy 97:2...jej obklopuje, právo a spravedlnost jeho trůn podpírá. Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky...
Žalmy 119:116...ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit chci!  Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl...
Žalmy 145:14... ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou...
Přísloví 20:28... Láska a věrnost opatrují krále, jeho trůn  podpírá laskavost. Chloubou mládenců je jejich síla,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |