Podobu

Hledám pøesnì 'podobu'. Nalezeno 6 veršù. Další varianty: podoby (5) podobu (6) podobou (1) podobě (10) podobám (2)
Numeri 9:16...stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové...
Deuteronomium 4:12... Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám...
Deuteronomium 4:15...z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a...
Job 4:16... chlupy na těle se mi zježily. Zastavil sepodobu ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi před mýma očima,...
Římanům 8:29... které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha...
Filipským 2:7...přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |