Podobě

Hledám pøesnì 'podobě'. Nalezeno 10 veršù. Další varianty: podoby (5) podobu (6) podobou (1) podobě (10) podobám (2)
Exodus 20:4...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modlypodobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách...
Numeri 9:15... Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkempodobě ohně. Tak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak...
Deuteronomium 4:16...se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy,...
Deuteronomium 4:23...vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 4:25...se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v jakékoli podobě, spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc a...
Deuteronomium 5:8...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modlypodobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách...
Lukáš 3:22...se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj...
Skutky 14:11...volat: "Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes...
1. Tesalonickým 5:22...prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a...
Jakub 3:9...Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |