Podnoží

Hledám varianty 'podnoží' [ podnoží (4) podnož (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Letopisů 28:2...Truhla Hospodinovy smlouvy - chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh...
2. Letopisů 9:18...vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po obou stranách...
Žalmy 99:5...Hospodina, Boha našeho, klaňte se u jeho podnoží: "On je svatý!" Mojžíš a Áron jsou mezi jeho...
Žalmy 132:7... K jeho příbytku pojďme již, klaňme se u jeho podnoží! "Povstaň, Hospodine, ke svému spočinutí, společně...
Izaiáš 60:13...spolu s jedlemi, aby ozdobily moji svatynipodnož svých nohou abych oslavil. Poníženě k tobě přistoupí...
Pláč 2:1...nádheru. V den svého hněvu nebral ohledy na podnož svých nohou. Hospodin bez milosti pohltil všechny...
Ezechiel 43:7..." řekl mi, "zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat...
Matouš 5:35...to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |