Podniklo

Hledám varianty 'podniklo' [ podnikneš (1) podnikne (1) podniklo (1) podnikli (4) podnikl (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Soudců 20:34... Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký boj....
1. Samuel 27:10...Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do judského Negevu,"...
1. Samuel 30:1...muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli nájezd do Negevu a Ciklagu, který dobyli a...
1. Samuel 30:14...před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocnýPodnikli jsme nájezd do Negevu Kréťanů a také do Negevu...
2. Samuel 11:23...vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili za námi do pole, ale my jsme...
1. Královská 2:3...v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní...
2. Královská 18:7...Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému králi a...
Daniel 8:24... Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a díky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |