Podněcovat

Hledám varianty 'podněcovat' [ podněcují (1) podněcuje (1) podněcovat (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 9:31...Gaal, syn Ebedův, se svými bratry. Pozor na podněcují město proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem...
Soudců 13:25...Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův. Samson sestoupil do Timny a...
2. Královská 15:37...králů. (V době začal Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského krále Recina a Pekacha, syna...
2. Letopisů 18:2...spoustu ovcí, koz a telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou...
Přísloví 28:25...může říkat jen vrahův společník! Chamtivý člověk podněcuje sváry, kdo doufá v Hospodina, bude úspěšný. Na...
Skutky 17:13...Boží slovo i v Beroji, přišli také tam a začali podněcovat a bouřit davy. Bratři proto Pavla hned poslali k...
Skutky 24:12... Nikdo neviděl hádat se s někým v chrámu nebo podněcovat davy, v synagogách, nebo ve městě. To, z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |