Podnítil

Hledám varianty 'podnítil' [ podnítili (2) podnítila (1) podnítil (8) podnítí (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 14:36...o po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím...
1. Samuel 26:19...pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil Hospodin, tedy přijme předloženou oběť. Pokud...
2. Samuel 24:1...proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého...
1. Letopisů 5:26... které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara,...
1. Letopisů 21:1...služebníků. Proti Izraeli pak povstal satanpodnítil Davida, aby sečetl Izrael. David tehdy řekl...
2. Letopisů 21:16...střeva vyhřeznou!" Hospodin proti Jehoramovi podnítil Filištíny i Araby sousedící s Habešany. Vytáhli...
2. Letopisů 36:22...slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo. Hospodin podnítil perského krále Kýra, aby po celé své říši dal...
Ezdráš 1:1...slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši...
Job 2:3...dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi  podnítil, abych ho bezdůvodně trápil." "Kůži za kůži! Za...
Daniel 11:2...než všichni ostatní. Pomocí svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši. Potom povstane bojovný...
Skutky 14:2...Židů i Řeků. Ti Židé, kteří neuvěřili, ale podnítili pohany a poštvali je proti bratrům. Přesto tam...
2. Korintským 9:2...je připraveno od loňska. Vaše horlivost zatím podnítila mnohé. Posílám tedy zmíněné bratry, aby se...

Slova obsahující podnítil: podnítil (8) podnítila (1) podnítili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |