Podmínku

Hledám varianty 'podmínku' [ podmínky (1) podmínku (1) podmínkou (1) podmínkami (1) podmínek (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 34:22...a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí...
Soudců 11:11...si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak zopakoval před Hospodinem v Micpě. Potom...
2. Samuel 3:13...David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš...
1. Královská 20:34...jako si je zřídil můj otec v Samaří." "Za těchto podmínek propustím," odpověděl Achab. A tak s ním...
Jeremiáš 32:11...stříbro. Potom jsem ten zapečetěný kupní listpodmínkami a ustanoveními vzal a spolu s jeho nezapečetěným...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |