Podlostí

Hledám varianty 'podlostí' [ podlostí (1) podlosti (4) podlost (8) ]. Nalezeno 13 veršù.
Job 27:4...v chřípí Boží dýchání, nevypustím ze rtů žádnou podlost, nebudu mluvit jazykem falešným. V žádném případě...
Žalmy 5:5...své prosby předložím. Ty přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima...
Žalmy 7:10...nevinný, jsem bez úhony, můj Nejvyšší! Ukonči podlost ničemných, spravedlivého však posilni, spravedlivý...
Žalmy 28:4...mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich počinů, odměň je za dílo jejich rukou, dej...
Žalmy 36:5... konání dobra přestal rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí....
Žalmy 41:7...jméno vymizí?" Kdykoli navštíví, mluví lžipodlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí. Všichni ...
Izaiáš 32:6...věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké podlosti, jak by o Hospodinu scestně promluvil, jak by...
Izaiáš 59:3...vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo nevolá po spravedlnosti, nezastává se...
Ozeáš 10:13...spravedlností vás zalije. Vy jste však pěstovali podlost a sklízeli jste zlo, živili jste se přetvářkou!...
Matouš 22:18...dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč pokoušíte, pokrytci?...
Lukáš 11:39...mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivostipodlosti. Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek,...
Skutky 13:10...do očí a řekl: "Ty ďáblův synu plný přetvářkypodlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš...
Římanům 1:29... co není správné. Jsou prolezlí nepravostípodlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |