Podléháme

Hledám varianty 'podléháme' [ podléháme (1) podléhám (2) podléhali (1) podléhá (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Letopisů 16:14... On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci...
Žalmy 105:7... On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci...
Matouš 8:9...bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,'...
Lukáš 7:8...bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,'...
Skutky 25:10...na to řekl: "Stojím před císařským soudem, jemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře...
1. Korintským 9:21...bez Zákona (sám ovšem nejsem bez Božího Zákonapodléhám zákonu Kristovu). Pro slabé jsem slabý, abych...
2. Korintským 4:16... Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše...
Efeským 2:3...lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a...
Židům 5:2...k nevědomým a zbloudilým - vždyť i on sám podléhá slabosti, a proto musí obětovat nejen za hříchy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |