Podivuhodná

Hledám varianty 'podivuhodná' [ podivuhodný (2) podivuhodného (1) podivuhodné (3) podivuhodná (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 3:5...se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu...
Soudců 13:18...anděl však opáčil: "Proč se ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle a moučnou oběť a...
Soudců 13:19... Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vznesl k nebi plamen,...
2. Letopisů 2:8... neboť chrám, který chci stavět, být velikýpodivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám 20 000 korů drcené...
Izaiáš 9:5...na jeho ramenou spočine vláda a bude nazývánPodivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje....
Izaiáš 28:29... Od Hospodina zástupů to všechno pochází - jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti!...
1. Petr 2:9...ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |