Podivné

Hledám varianty 'podivné' [ podivným (1) podivných (1) podivné (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Izaiáš 18:2...široko daleko budícímu děs, k panovačnému národu podivné řeči, do země protkané řekami. Všichni, kdo žijete...
Izaiáš 18:7... lid široko daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu...
Izaiáš 33:19...poklady?" Nikdy neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze...
Ezechiel 3:5...a vyřiď jim slova. Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči a těžkého jazyka, ale k domu Izraele - ne k...
Ezechiel 3:6... ale k domu Izraele - ne k velikým národům podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl...
2. Tesalonickým 3:2...s úctou tak jako u vás a jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věří. Pán je však...
Židům 13:9... dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |