Podivil

Hledám varianty 'podivil' [ podivte (1) podivili (2) podivil (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 20:32...prosí: Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to...
Matouš 21:20...fíkovník hned uschl. Když to viděli učednícipodivili se: "Jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl?"...
Marek 15:44...za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho,...
Lukáš 1:63...o tabulku a napsal: "Jmenuje se Jan." Všichni se podivili a vtom se mu otevřela ústa, rozvázal se mu jazyk a...
Lukáš 11:38...přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl....
Skutky 7:31...v plameni hořícího keře. Mojžíš se tomu vidění podivil. Když se přiblížil, aby se lépe podíval, zazněl k...
Skutky 13:41... co je psáno v Prorocích: ‚Pohleďte, pohrdavcipodivte se a zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílo,...

Slova obsahující podivil: podivil (4) podivili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |