Podepřít

Hledám varianty 'podepřít' [ podepřu (1) podepřít (2) podepřen (2) podepřel (1) podepře (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 33:27...Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí  podepře. Tvé nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!'...
1. Královská 22:35...celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz,...
2. Letopisů 18:34... a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera. Zemřel při západu...
Žalmy 18:36...i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásypodepřel jsi svou pravicí, sklonil ses, abys povýšil!...
Žalmy 20:3...ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž  podepře! Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly...
Žalmy 89:44... Ostří jeho meče jsi otupil, nechtěls ho v boji podepřít. Jeho nádheře jsi konec učinil, jeho trůn jsi k...
Izaiáš 41:10...se - jsem tvůj Bůh. Posilním a podpořímpodepřu svou spravedlivou pravicí. Hle, jak ostudně...
Římanům 14:4...obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej dokáže podepřít! Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |