Poddaní

Hledám varianty 'poddaní' [ poddanými (6) poddaných (1) poddaní (2) poddané (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 6:20...Předváděl se dnes před děvečkami svých poddaných, jako se předvádí nějaký ubožák!" "Bylo to před...
2. Samuel 8:2...k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také porazil...
2. Samuel 8:6...svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi...
2. Samuel 8:14...celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se...
1. Letopisů 18:2... Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také u Chamátu...
1. Letopisů 18:6...svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi...
1. Letopisů 18:13...posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se...
1. Letopisů 21:3...Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč být na Izrael...
Římanům 3:9...přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není...
Titus 2:5...a cudné, pečovat o domácnost, být laskavépoddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |