Poděli

Hledám varianty 'poděli' [ poděly (1) podělo (2) poděli (2) poděla (1) poděl (4) poděje (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Job 14:10...a klesne bezvládně, naposled vydechne - a kam se poděje? Jako se vypařuje voda z jezer, jako potok vyschne a...
Job 20:7... jak vlastní lejno zmizí napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako sen odletí a bude...
Job 21:28...hledáte způsoby, jak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláce? Stanům darebáků kde konec je?' -...
Žalmy 89:50...podsvětí? séla Kam se tvá první láska, Panepoděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! Pamatuj,...
Přísloví 9:9...nenáviděl; pokárej moudrého - bude milovatPoděl se s moudrým a ještě zmoudří, pouč spravedlivého a...
Izaiáš 19:12... jsem dávných králů učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ti prozradí, jestli to vědí,...
Nahum 3:17...vyjde slunce a zas uletí a nikdo neví, kam se poděli. Asyrský králi, tví pastýři usnuli, tví hodnostáři...
1. Korintským 12:17...do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich?...
1. Korintským 12:19... Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno...
Galatským 4:15...jako Božího anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlo,...

Slova obsahující poděli: poděli (2) podělil (4) podělit (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |