Podávali

Hledám varianty 'podávali' [ podávejte (1) podávat (2) podávali (5) podávala (2) podával (4) podává (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 40:13...předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval jeho...
Genesis 40:21...Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na...
Genesis 43:31...si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro...
Genesis 43:32...ven a s přemáháním řekl: "Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro...
Genesis 43:34... a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce...
2. Samuel 13:11... a donesla je Amnonovi do ložnice. Když mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se a začal ji...
2. Královská 4:5...za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni  podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány plné,...
2. Letopisů 30:16... Kněží kropili oltář krví, kterou jim levité podávali. Mnozí ve shromáždění ale nebyli posvěceni. Za...
2. Letopisů 35:11...po svých oddílech. Levité pak zabíjeli beránkypodávali krev kněžím, kteří s kropili oltář, zatímco...
Nehemiáš 5:18...z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a množství drůbeže....
Marek 15:23...zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka). Podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl. Zatímco ho...
Lukáš 24:30...byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámalpodával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho, ale on...
Jan 2:10...vrchní správce ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí,...
Jan 21:13... že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chlébpodával jim ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš potřetí po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |