Poctu

Hledám varianty 'poctu' [ pocty (3) poctu (2) poctě (3) poctami (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 22:17...se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid...
Numeri 24:11...Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu  poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám...
1. Samuel 15:30...jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se...
2. Letopisů 16:14...balzámy a směsí rozmanitých mastí a k jeho poctě zažehli nesmírně veliký pohřební oheň. Na Asově...
2. Letopisů 21:19...zemřel v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheň, jako to udělal jeho otci....
2. Letopisů 32:23...přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi, protože po tom všem...
Žalmy 72:10...prach! mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby mu dary přinesou. se mu...
Přísloví 11:16...je vždycky jistější. Půvabná žena dosáhne pocty, hrubiáni dosáhnou bohatství. Laskavý člověk odmění i...
Jeremiáš 34:5...zemřeš v pokoji. Jako se zažíhal pohřební oheňpoctě tvých předků, dávných králů, kteří byli před tebou,...
Daniel 2:6...sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a vysokými poctami. Nuže, povězte mi, co se mi zdálo a co to znamená."...
Daniel 11:39...nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí...
Skutky 28:10...ostrova a byli uzdravováni. Zahrnuli nás mnoha poctami, a když jsme měli vyplout, naložili nám, co jsme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |