Poctivost

Hledám varianty 'poctivost' [ poctivosti (4) poctivost (10) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 30:33...strakaté a skvrnité kůzle. To bude odměna.  poctivost se v budoucnu prokáže takto: přijdeš...
Žalmy 25:21..., k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanbenPoctivost a přímost kéž střeží , vždyť ty, Hospodine, jsi...
Žalmy 92:16...zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je Skála, je každé křivdy prost! ...
Žalmy 101:2...Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnost!...
Přísloví 1:3...si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právopoctivost, jak předat prostoduchým chytrost, mládeži...
Přísloví 2:9... Spravedlnosti a právu tenkrát porozumíš, i poctivosti - všem stezkám ke štěstí. Moudrost když do srdce...
Přísloví 10:2...k zoufalství. Nekalé poklady člověku neprospějípoctivost zachraňuje před smrtí. Hospodin nenechá poctivého...
Přísloví 11:4... V soudný den majetek nijak neprospějepoctivost ale zachraňuje před smrtí. Spravedlnost srovná...
Přísloví 14:2...jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo žijepoctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá. Hlupákovi...
Přísloví 14:32...jeho vlastní zlo, jistotou spravedlivého je jeho poctivost. V srdci rozumného spočívá moudrost; co skrývá...
Přísloví 20:7...však aby pohledal. Spravedlivý je, kdo žijepoctivosti; šťastní budou jeho potomci! Král sedí na trůnu,...
Izaiáš 59:14...zůstala kdesi daleko; pravda ulicemi klopýtápoctivost nesmí do města. Pravda se vytratila a ten, kdo se...
Malachiáš 2:6...žádné bezpráví. Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. Ano, rty kněze...
Titus 2:7...vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost, mluv zdravé slovo, proti němuž nelze...

Slova obsahující poctivost: poctivost (10) poctivosti (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |