Poctí

Hledám varianty 'poctí' [ poctít (1) poctím (1) poctili (1) poctil (4) poctí (2) poctěna (1) poctěn (2) poctě (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 22:37...jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi odpověděl: "Hle, přišel jsem k...
Soudců 13:17...anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom  poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však...
1. Samuel 2:30...praví: V žádném případě! Ty, kdo ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však zostudím. Hle,...
2. Letopisů 16:14...balzámy a směsí rozmanitých mastí a k jeho poctě zažehli nesmírně veliký pohřební oheň. Na Asově...
2. Letopisů 21:19...zemřel v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheň, jako to udělal jeho otci....
Ester 3:1...do říšské kroniky. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty Agagovce. Povýšil jej a jeho...
Ester 5:11...boháč a kolik synů a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad velmože i královské...
Přísloví 4:8...získej rozumnost. Važ si a ona vyvýší poctí , když ji k sobě přivineš. Svým půvabem ověnčí...
Izaiáš 49:5... aby se Izrael k němu shromáždil (takto jsem poctěn před Hospodinovýma očima, neboť můj Bůh je síla )...
Jeremiáš 34:5...zemřeš v pokoji. Jako se zažíhal pohřební oheňpoctě tvých předků, dávných králů, kteří byli před tebou,...
Lukáš 14:10...a říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli.' Tak budeš poctěn před očima všech hostů. Každý, kdo se povyšuje, bude...
Jan 12:26...i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otče,...
1. Korintským 12:26... všechny části trpí s , a je-li jedna část poctěna, všechny části se s radují. Vy jste tedy tělo...
1. Tesalonickým 2:4...pohnutky, nebyl to žádný podvod. Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne...
1. Timoteus 1:12... zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že  poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl...

Slova obsahující poctí: poctí (2) poctím (1) poctít (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |