Pochybovali

Hledám varianty 'pochybovali' [ pochybují (1) pochybuje (1) pochybovat (1) pochybovali (1) pochyboval (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Matouš 14:31... Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval, malověrný?" řekl mu. Jakmile pak nastoupili na...
Matouš 21:21... říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale...
Matouš 28:17...když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána...
Jakub 1:6... ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a...
Juda 1:22...Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |