Pochvy

Hledám varianty 'pochvy' [ pochvy (8) pochvě (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 17:51...nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl hopochvy a dorazil ho; usekl mu hlavu. Když Filištíni viděli,...
2. Samuel 20:8...ve vojenské zbroji; přes šaty byl opásán mečempochvě. Když vykročil, meč se vysunul. "Jak se daří,...
1. Letopisů 21:27... Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu...
Jeremiáš 47:6... meči Hospodinův, kdy spočineš? Vrať se do pochvy, ustaň a zastav se!' Jak by však mohl spočinout,...
Ezechiel 21:8... Hle - jsem proti tobě! Vytasím svůj mečpochvy a vyhladím z tebe spravedlivé i ničemné. Chci...
Ezechiel 21:9...spravedlivé i ničemné, a tak vytasím svůj mečpochvy proti všem od jihu na sever. Tehdy všichni lidé...
Ezechiel 21:10...lidé poznají, že Hospodin jsem tasilpochvy meč a nevrátí se zpět. Vzdychej, synu člověčí....
Ezechiel 21:35... čas zúčtování s jejich zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na místě, kde vyrobili, v zemi, z níž pocházíš,...
Jan 18:11... Ten sluha se jmenoval Malchus. "Vrať ten meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |