Pochodují

Hledám varianty 'pochodují' [ pochodují (5) pochodovali (2) pochodoval (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 2:9...v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech...
Numeri 2:16...v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan...
Numeri 2:17...setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu. Na západě...
Numeri 2:24...v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech prapor...
Numeri 2:31...v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet...
1. Samuel 29:2...u pramene v Jizreelu. Když filištínští vládci pochodovali se svými stovkami a tisíci, David a jeho muži...
2. Samuel 18:4...tedy král. Postavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven po stovkách a tisících. Král tehdy přikázal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |