Pochodní

Hledám varianty 'pochodní' [ pochodním (2) pochodní (2) pochodněmi (1) pochodně (4) pochodeň (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 15:17...pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy....
Soudců 7:16...beraní roh a prázdný džbán a do toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte a dělejte, co ....
Soudců 7:20...na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli: "Mečem za...
Soudců 15:4...ocasy k sobě a mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň. Pochodně pak zapálil a vypustil ty lišky...
Soudců 15:5...k sobě a mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeňPochodně pak zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do...
Job 41:11...se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem něj. Dým se mu valí od...
Izaiáš 50:11...vy všichni, kdo rozděláváte oheň a pořizujete si pochodně, choďte si ve světle vlastního ohně, s loučemi,...
Izaiáš 62:1...jak rozbřesk a jeho spása nevzplane jako pochodeň. Národy spatří tvoji spravedlnost i všichni...
Ezechiel 1:13...se ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi planul jasně zářivý plamen, z...
Daniel 10:6...z chrysolitu, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho...
Nahum 2:5...v ulicích, řítí se přes náměstí, podobají se pochodním, jako blesky se míhají. Ninive svolává své...
Zachariáš 12:6...vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a hořící pochodní mezi snopy. Budou hltat vpravo vlevo všechny...
Jan 18:3...kněží a farizeů a přišli tam s lucernamipochodněmi a zbraněmi. Ježíš, vědom si všeho, co jej čekalo...
Zjevení 4:5...hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také...
Zjevení 8:10...anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno ...

Slova obsahující pochodní: pochodní (2) pochodním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |