Pochlubit

Hledám varianty 'pochlubit' [ pochlubit (3) pochlubím (4) pochlubil (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 22:26... on vyslýchá! Ve velikém shromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou...
Žalmy 34:3...jeho chválu budu mít na rtech navěky! Hospodinem pochlubím se z celé své duše, to slyší ponížení a se...
2. Korintským 5:12...námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je...
2. Korintským 11:16... aspoň jako blázna, abych se i trochu pochlubil. Pokud jde o chlubení, nemluvím teď z Pánova...
2. Korintským 11:18...jako blázen. Když se mnozí chlubí tak tělesněpochlubím se i . Vy, takoví mudrci, si přece na blázny...
2. Korintským 11:30... nesžírám se snad? Když se musím chlubitpochlubím se svými slabostmi. Bůh a Otec Pána Ježíše je...
2. Korintským 12:6... jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl bych pošetilý, řekl bych pravdu. Raději...
Galatským 6:13...Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |