Pocítila

Hledám varianty 'pocítila' [ pocítit (2) pocítila (1) pocítil (3) pocítí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 8:11...a zemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl,...
Job 35:8...škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost pocítí jen smrtelník! Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod...
Pláč 3:1...vychovala, můj nepřítel zhubil! Ano, i jsem pocítil, jak trestá jeho rozzuřený kyj. Odehnal , do tmy...
Ezechiel 25:14...na Edomu skrze Izrael, svůj lid, který Edomu pocítit můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstu,...
Ezechiel 25:17... je potrestám ve svém rozhořčení. jim dám pocítit svoji pomstu, poznají, že jsem Hospodin." ...
Marek 5:29..." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš v nitru...
Marek 5:30...z toho trápení uzdravena. Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |