Pobral

Hledám varianty 'pobral' [ pobrat (2) pobrali (8) pobrala (1) pobral (14) poberu (1) poberou (1) pobere (1) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 14:11...útěku zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny jejich...
1. Samuel 30:16... pili a slavili, že ve filištínské a judské zemi pobrali takovou spoustu kořisti. David je pobíjel od...
1. Samuel 30:18... Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy. Neztratili nikoho,...
1. Samuel 30:20... co jim vzali. David to všechno získal zpětPobral také všechen brav a skot. Hnali to stádo před sebou...
2. Samuel 8:8... Z Hadad-ezerových měst Tebach a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu. Když se Toú, král...
1. Královská 14:26...přitáhl k Jeruzalému egyptský vládce Šišakpobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského...
2. Královská 14:14...hradbách trhlinu na 400 loktů širokouPobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se...
2. Královská 16:8...krále, kteří napadli." Achaz tehdy pobral stříbro a zlato, které se našlo v Hospodinově chrámu...
2. Královská 25:15...bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral pánvice, mísy a vše, co bylo z ryzího zlata a...
1. Letopisů 7:21...Eleada zabili domorodci z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek. Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a...
1. Letopisů 18:8...Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun...
2. Letopisů 12:9...vládce Šišak potom přitáhl k Jeruzalémupobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského...
2. Letopisů 14:14...množství kořisti. Napadli tábory pastevcůpobrali spoustu ovcí, koz a velbloudů. Potom se vrátili do...
2. Letopisů 20:25... šatů a dalších cenností, že to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny,...
2. Letopisů 21:17... Vytáhli proti Judsku, pronikli obranoupobrali všechno jmění, které našli v králově paláci, stejně...
2. Letopisů 25:13...po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000 obyvatelpobrali spoustu kořisti. Když se Amaciáš vrátil z vítězství...
2. Letopisů 25:24...hradbách trhlinu na 400 loktů širokouPobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se...
2. Letopisů 28:8...Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětípobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do Samaří....
Přísloví 30:4... Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo...
Izaiáš 10:14...jejich trůny jako býk. Bohatství národů ruka pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se sbírají opuštěná...
Jeremiáš 25:9...jste neposlouchali slova, hle, povolámpoberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu...
Jeremiáš 43:12...egyptských bohů založí oheň, vypálí jepobere. Probere egyptskou zem dočista, jako když si pastýř...
Jeremiáš 52:19...bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral misky, pánvice, mísy, kotle, svícny, pohárky i číše...
Ezechiel 30:4...na Habeš. budou v Egyptě padat mrtvolypoberou jeho bohatství a zboří jeho základy. Habeš i Libye,...
Ezechiel 38:13... abys plenil? Abys odnesl stříbro se zlatempobral stáda i majetek a pobral spoustu kořisti?' Nuže,...
Joel 4:5...mi chcete mstít, rychle a rázně vám to oplatímPobrali jste stříbro a zlato, vzácné poklady jste...
Lukáš 17:31...a jeho věci v domě, nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, se nevrací zpět....

Slova obsahující pobral: nepobral (1) pobral (14) pobrala (1) pobrali (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |