Pobočník

Hledám varianty 'pobočník' [ pobočníky (3) pobočníkům (2) pobočníku (1) pobočníkem (1) pobočníka (3) pobočník (3) pobočníci (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 26:26... Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem svého vojska Píkolem....
1. Samuel 23:17... Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy...
1. Královská 9:22...otroctví, ale jako vojáky, úředníky, velitelepobočníky, vozataje a jezdce. Dozorců, kteří veleli...
2. Královská 7:2...za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin...
2. Královská 7:17...jak řekl Hospodin. Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale...
2. Královská 7:19...za šekel a stejně tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá nebeské...
2. Královská 9:25...poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu svému pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli...
2. Královská 10:25...zápalné oběti, Jehu přikázal svým strážcůmpobočníkům: "Jděte a bijte je. Nikdo neunikne!" Pobili...
2. Královská 15:25...svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášův, jeho pobočník, proti němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou...
1. Letopisů 18:17... Davidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na...
2. Letopisů 8:9...ovšem nebral do otroctví, ale jako vojákypobočníky, vozataje a jezdce. Král Šalomoun měl 250 správců...
2. Letopisů 28:7...Maasejáše, správce paláce Azrikama i králova pobočníka Elkánu. Synové Izraele zajali svým bratrům 200...
Skutky 10:7...a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim vyložil a poslal je do Joppy...

Slova obsahující pobočník: pobočník (3) pobočníka (3) pobočníkem (1) pobočníku (1) pobočníkům (2) pobočníky (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |