Poběhlice

Hledám varianty 'poběhlice' [ poběhlicí (1) poběhlici (1) poběhlice (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jeremiáš 3:6...Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta poběhlice Izrael? Tahá se na kdejaký vyšší kopec a pod...
Jeremiáš 3:8...její sestra, zrádkyně Juda. Viděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a...
Jeremiáš 3:11... praví Hospodin." Hospodin mi řekl: "I ta poběhlice Izrael vypadá nevinně vedle Judy, zrádkyně....
Jeremiáš 3:12...a volej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice, vrať se, praví Hospodin; nebudu na vás hledět...
Jeremiáš 30:17...rány zhojím, praví Hospodin, neboť nazývali poběhlicí: ‚O Sion přece nikdo nestojí!'" Tak praví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |