Požírá

Hledám varianty 'požírá' [ požírat (5) požírány (1) požíráni (1) požíral (4) požírají (2) požírá (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Numeri 13:32..."Země, kterou jsme prošli a prozkoumalipožírá své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli,...
Deuteronomium 28:51...ohled na starce a neslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš...
Izaiáš 1:20...země. Jste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak promluvila ústa Hospodinova. Ach, jak...
Jeremiáš 19:9...nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří...
Jeremiáš 30:16...a tvůj hřích se tolik rozmnožil! Všichni, kdo  požírají, však budou sežráni, všichni, kdo sužují,...
Jeremiáš 46:10...na svých nepřátelích vykoná odplatu. Meč bude požírat, než se nasytí, než jejich krví svou žízeň ukojí....
Jeremiáš 50:17...ztracená ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď drtí kosti babylonský král...
Jeremiáš 51:34...nastává!" "Babylonský král Nabukadnezar  požíral, rozdrtil na sousta, udělal ze prázdný džbán....
Ezechiel 19:3...se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do...
Ezechiel 19:6...se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Jejich pevnosti bořil a pustošil jejich města....
Ezechiel 22:25...jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusyPožírají lidi, sápou se po majetku a bohatství a rozmnožují...
Ezechiel 36:13...Hospodin. Protože o tobě říkají: ‚Ta země požírá lidi a připravuje vlastní národ o děti,' proto ...
Ezechiel 36:14...vlastní národ o děti,' proto nebudeš požírat lidi a nebudeš připravovat svůj národ o děti,...
Ozeáš 2:14..." a proměním je v lesní houštiny, kde budou požírány divokými zvířaty. Potrestám ji za ty dny, ve...
Abakuk 1:13...tedy snášíš proradníky? Proč mlčíš, když darebák požírá spravedlivějšího, než je sám? Učinil jsi lidi jak...
Zjevení 17:16...a nechá ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh vložil do...

Slova obsahující požírá: požírá (3) požíráni (1) požírány (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |