Poštvu

Hledám varianty 'poštvu' [ poštvu (1) poštve (1) poštvali (2) poštval (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 13:4...doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak Filištíny na Izrael, lid se shromáždil k...
1. Samuel 22:8... Nikdo mi neřekne, když na vlastní syn poštve mého služebníka, aby na číhal, tak jako dnes!"...
Izaiáš 9:10...vzbudil Recinovy protivníky, jejich nepřátele poštval proti nim. Zepředu Aramejci, zezadu Filištíni...
Izaiáš 13:17... jejich ženy znásilněny. Hle, proti nim poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato zájem nemají...
Jeremiáš 43:3...‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To proti nám poštval Baruch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou...
Skutky 13:50...se pak šířilo po celém kraji. Židovští vůdci ale poštvali bohabojné a vážené ženy i přední muže města, aby...
Skutky 14:2...Ti Židé, kteří neuvěřili, ale podnítili pohanypoštvali je proti bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |