Pošpinili

Hledám varianty 'pošpinili' [ pošpinit (2) pošpinilo (1) pošpinili (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 106:39...tou krví byla poskvrněna zem! Svými skutky takto pošpinili se, a svými činy smilnili. Hospodin vzplanul...
Ezechiel 22:4...model! Provinilo ses krví, kterou jsi prolilopošpinilo ses modlami, které jsi vyrobilo. Přivolalo jsi...
Marek 7:15...[16] Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj vychází!" Když pak...
Marek 7:18... že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |