Pošlapalo

Hledám varianty 'pošlapalo' [ pošlapou (1) pošlapeš (1) pošlapej (1) pošlape (1) pošlapáš (1) pošlapáno (1) pošlapalo (2) pošlapali (1) pošlapal (3) pošlapají (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Soudců 5:21...- valící se proud potoka Kíšonu. Šíje silných pošlapej! Jaký dusot kopyt koní, prudký, prudký hřebců...
2. Královská 14:9...Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub...
2. Letopisů 25:18...Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Říkáš si: Vida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti...
Žalmy 7:6...ušetřil!), pak honí a chytí protivník,  pošlape můj život na zemi, mou čest v prachu vyválí!...
Žalmy 49:15...bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak poctiví pošlapají je, když jejich tělo bude v hrobě hnít daleko od...
Žalmy 91:13... Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš! "Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal ...
Izaiáš 10:6... aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup, aby je pošlapali jak bahno v ulicích. Asyrský král však takto...
Izaiáš 63:3...národů se ke mně nepřidal. Ve svém hněvu jsem je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal, mi jejich krev na...
Daniel 8:10...a některé hvězdy toho vojska strhl na zempošlapal je. Ve svém rozmachu se postavil dokonce i proti...
Micheáš 7:19... Znovu se nad námi slituješ, naše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře! ...
Matouš 5:13...Nebude k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže...
Lukáš 8:5... A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když...
Židům 10:29...si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |