Pořadí

Hledám varianty 'pořadí' [ pořadí (12) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 25:13...Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom...
Genesis 43:33... ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po nejmladšího, a s úžasem...
Exodus 6:16...rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi se...
Exodus 6:19...a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu...
Exodus 28:10...kameny a vyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden kámen a šest...
Exodus 28:20... ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bude...
Exodus 39:13... ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů...
1. Královská 5:8...se o to, aby nic nechybělo. Každý ve svém pořadí také dodávali ječmen a slámu pro tažné a jezdecké...
1. Letopisů 24:3...do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí. Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních...
1. Letopisů 24:19...Delajáš, čtyřiadvacátý: Maaziáš. To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v...
Ester 2:12...děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných ženám. Po...
1. Korintským 15:23... tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo...

Slova obsahující pořadí: pořadí (12) sloupořadí (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |