Pořádat

Hledám varianty 'pořádat' [ pořádej (2) pořádat (4) pořádáš (2) pořádáme (1) pořádám (1) pořádali (4) pořádal (4) pořádají (3) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 50:10...a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když kananejští...
Exodus 32:6...vstali časně zrána, obětovali zápalné obětipořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak...
Leviticus 25:11...samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat vinobraní. Protože je to léto milosti, bude vám...
Deuteronomium 16:5...prvního dne, nezůstane nic do rána. Nesmíš pořádat Hod beránka v kterémkoli z měst, která ti Hospodin,...
Deuteronomium 16:6... která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za...
Deuteronomium 16:15...a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě, které...
1. Samuel 9:12... Pospěš si! Přišel dnes do města, protože lidé pořádají na návrší obětní hostinu. Vyhledejte ho, hned jak...
1. Samuel 11:15...pokojné oběti a Saul tam se všemi Izraelci pořádal velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu...
1. Samuel 25:36...se tedy vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl...
2. Samuel 13:23...to, že zneuctil jeho sestru Támar. Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské hranice...
Ester 9:17...čtrnáctého dne měli klid, a tak toho dne pořádali hody a veselice. Židé v Súsách se ale shromáždili...
Ester 9:18...dne téhož měsíce. Klid měli patnáctého, a tak pořádali hody a veselice teprve toho dne. A proto venkovští...
Ester 9:19...Židé, kteří nebydlí v hrazených městechpořádají veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce...
Ester 9:22...radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselice, navzájem si posílat výslužku a...
Job 1:4...nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj denpořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři...
Job 19:22... vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na  pořádat ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by ...
Přísloví 7:14...a ho líbá, bez uzardění mu povídá: "Pořádám hostinu z čerstvého masa, dnes jsem obětovala, co...
Kazatel 10:19... pro líné ruce teče do domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno přináší - vše ale...
Lukáš 14:12..." Potom se obrátil ke svému hostiteli: "Když pořádáš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, bratry,...
Lukáš 14:13...Mohli by totiž na oplátku zase pozvat tebe. Když pořádáš hostinu, raději pozvi chudé, chromé, zmrzačené a...
2. Korintským 8:19...doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat....

Slova obsahující pořádat: pořádat (4) uspořádat (3) vypořádat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |