Pořád

Hledám varianty 'pořád' [ pořád ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 10:7...ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A tak Mojžíše s...
Soudců 3:25... z toho byli nesví, ale dveře střešního pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy klíč, otevřeli - a hle,...
1. Samuel 9:4...kraj Šaalim a zase nic. Prošel kraj Jemini, a pořád nic nenašli. Když dorazili do kraje Cuf, řekl Saul...
1. Samuel 23:14...úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl...
Žalmy 12:3...čestní lidé mizí ze světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné! Hospodin...
Žalmy 88:18...se přese valí, zdrcen jsem tvými hrůzamiPořád obkličují jako voda, zaplavují ze všech stran....
Izaiáš 28:24...hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí...
Izaiáš 38:16...hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žítpořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a...
Jeremiáš 32:30... co je zlé v mých očích. Ano, synové Izraele  pořád jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělají, praví...
Pláč 3:60... pomoz mi k spravedlnosti! Viděl jsi, jak se mi pořád mstí, jak na chystají samé úklady. Slyšel jsi,...
Ezechiel 16:7...do krásy. Narostla ti ňadra, vyrašilo ochlupenípořád jsi ale byla nahá a bosá. Znovu jsem šel okolo a...
Ezechiel 16:29... ses dostala k Babylonii, zemi kramářůPořád jsi ale neměla ještě dost. Zuřím proti tobě! praví...
Ezechiel 43:6...sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke mně kdosi promlouvá z...
Abakuk 1:17...do sytosti ty nejvydatnější pokrmy. To budou pořád vyprazdňovat svou síť a bez lítosti vraždit národy? ...
Matouš 15:23...a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen ke...
Matouš 26:45... Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Pohleďte, přišla chvíle, kdy je...
Marek 4:40...klid. "Proč se tak bojíte?" řekl jim pak. "Ještě pořád nemáte víru?" Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo to...
Marek 5:5...a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl zkrotitPořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horách, křičel...
Marek 14:41... Když se pak vrátil potřetí, řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost ! Pohleďte, přišla chvíle,...
1. Tesalonickým 3:6...o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako...
2. Timoteus 3:7...hříchy a vedené nejrůznějšími touhami, které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy...

Slova obsahující pořád: napořád (8) nepořádej (1) neuspořádá (1) pořád (21) pořádají (3) pořádal (4) pořádali (4) pořádám (1) pořádáme (1) pořádáš (2) pořádat (4) pořádej (2) pořádek (2) pořádku (22) pořádně (3) pořádný (1) spořádaný (1) uspořádal (4) uspořádala (1) uspořádané (1) uspořádáni (1) uspořádání (5) uspořádáš (1) uspořádat (3) uspořádej (2) vypořádá (1) vypořádal (3) vypořádat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |