Počínání

Hledám varianty 'počínání' [ počínání (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 2:7... tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští. ...
Deuteronomium 28:12...tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si...
Deuteronomium 28:20...pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání...
Deuteronomium 29:8...smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 30:9...Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého dobytka i v...
2. Letopisů 35:27...co je psáno v Hospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání je od počátku do konce popsáno v Knize...
Kazatel 2:11...pachtění. Pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění, jímž jsem se zabýval: Hle,...
Lukáš 16:2...mu: ‚Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn.' Správce si řekl: ‚Co budu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |