Pluhy

Hledám varianty 'pluhy' [ pluhy (2) pluhů (1) pluhu (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 19:21... porazil je, uvařil jejich maso na dřívípluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval...
Izaiáš 2:4... zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne...
Joel 4:10...Do útoku, všichni vojáci! Ukujte ze svých pluhů meče a ze svých srpů oštěpy; i slaboch řekne:...
Micheáš 4:3...i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne...
Lukáš 9:62...všemi doma." Ježíš mu odpověděl: "Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království." ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |