Plošině

Hledám varianty 'plošině' [ plošině (1) plošina (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Jeremiáš 21:13... jsem proti tobě, Jeruzaléme, jenž na náhorní plošině trůníš dolině! praví Hospodin. Říkáte: ‚K nám se...
Ezechiel 41:8...jsem si, že kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina tvořící základ přístavby s postranními komorami....
Ezechiel 41:11...chrámem a tímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5 loktů široká. Mohutná stavba na západním okraji...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |