Plností

Hledám varianty 'plností' [ plností (1) plnosti (5) plnost (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 33:16...dary věčných pahorků, nejlepším ze země a její plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývá v keři, na hlavě...
Žalmy 16:11...života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici! ...
Izaiáš 47:9...a přijdeš o děti. Všechno to na tebe přijdeplnosti, spoustě tvých kouzel navzdory, navzdory moci čárů...
Jan 1:16... je přede mnou, neboť byl dříve než ." Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost....
Jan 10:10...ničil; jsem přišel, aby měly život - životplnosti. jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá...
Efeským 1:23...všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech. I vy jste...
Efeským 3:19...chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen...
Koloským 1:19...všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví...
Koloským 2:9...ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |