Pleti

Hledám varianty 'pleti' [ pleti (2) plen (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Izaiáš 18:2... vy rychlí poslové, k urostlému národu lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k panovačnému...
Izaiáš 18:7...zvěř přes zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko budící děs, panovačný národ...
Izaiáš 42:24...tak od nynějška pozor dal! Kdo to Jákoba vydalplen? Kdo lupičům nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodin,...
Amos 6:8...paláce jsou mi odporné. Proto to město vydámplen i se vším, co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |