Plaví

Hledám varianty 'plaví' [ plavých (1) plavili (3) plavil (1) plaví (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 5:10...ochotní - veleben budiž Hospodin! Vy jezdci na plavých oslicích, kteří sedíte v sedlech zdobených, vy, kdo...
Jonáš 1:3... Zaplatil a vstoupil na palubu, aby se s nimi plavil za moře, pryč od Hospodina. Hospodin však na moře...
Jan 6:17...sešli dolů k jezeru, nastoupili na loďplavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se setmělo...
Skutky 21:3...jsme se na dohled ke Kypru, nechali jej vlevoplavili se dál do Sýrie. Když jsme pak přistáli v Týru, kde...
Skutky 27:7...do Itálie a přivedl nás na ni. Řadu dní jsme se plavili pomalu a s obtížemi, jsme se dostali naproti...
Skutky 27:24...dobroty k tobě rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s tebou.' Proto se vzchopte, pánové! Věřím totiž Bohu...
Zjevení 18:17...kormidelník i veškeré množství těch, kdo se plaví na lodích, námořníci a všichni, kdo pracují na moři,...

Slova obsahující plaví: neodplaví (1) odplaví (2) plaví (2) přeplaví (1) zaplaví (5) zaplavím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |