Platná

Hledám varianty 'platná' [ platnou (1) platné (2) platná (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 47:26...Josef tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze kněžská...
Numeri 18:19...a tvým synům a dcerám. Je to smlouva soli, věčně platná před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo."...
2. Samuel 23:5...tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu spásu, všechno to blaho by...
Lukáš 9:25...život pro , ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |