Planout

Hledám varianty 'planout' [ planul (2) planout (1) planou (1) plane (6) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 3:2...Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam...
Leviticus 6:2...noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz si oblékne plátěné roucho a pod něj...
Leviticus 6:5...popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno...
Leviticus 6:6...dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné...
2. Královská 22:13...slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova...
Job 30:30...pštrosy. Kůže na těle mi zčernala, v kostech mi plane horečka. Truchlivě zvučí moje citera, z píšťaly se...
Žalmy 7:12...upřímných! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj...
Žalmy 102:4... vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si...
Izaiáš 30:27... Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho...
Ezechiel 1:13...žhavému uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi planul jasně zářivý plamen, z něhož se blýskalo a ty...

Slova obsahující planout: planout (1) vzplanout (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |