Planinu

Hledám varianty 'planinu' [ planinu (3) planinou (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 11:2...slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu...
Genesis 32:4...sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte...
Job 39:6...zbavil postrojů? Dal jsem mu za domov pustou planinu, jeho příbytkem je solná poušť. Může se posmívat...
Izaiáš 40:4...je hrbolaté, je vyrovnáno, pahorkatina je planinou. Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |