Plachty

Hledám varianty 'plachty' [ plachty (5) plachtu (4) plachtou (1) plachtami (2) plachta (2) plachet (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 4:25...rodů, jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i...
2. Samuel 7:2...v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl...
2. Samuel 17:19...se do . Jeho žena zakryla otvor studny plachtou a navrch nasypala zrní, takže nebylo nic poznat....
1. Letopisů 17:1...paláci, a Truhla Hospodinovy smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu...
Žalmy 104:2...Světlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou postavil, jak...
Izaiáš 33:23...Ochable visí tvoje lanoví, stožár se vikláplachty svěšeny; jednou si ale rozdělíš spoustu kořisti - i...
Izaiáš 54:2... praví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místaplachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje...
Jeremiáš 49:29...Východu! Stany i stáda jim budou vzaty, stanové plachty i všechny věci. Jejich velbloudi budou odvedeni...
Ezechiel 27:7... z kyperských jedlí a slonoviny udělali palubuPlachtu máš z pestrého kmentu z Egypta, slouží ti jako...
Abakuk 3:7...věčnosti! Kúšanské stany vidím v bolestechplachty Midiánu třesou se. To se, Hospodine, zlobíš na...
Skutky 10:11... Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V byla...
Skutky 10:16...za nečisté!" Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně...
Skutky 11:5...nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká plachta. Když sestoupila ke mně, pozorně jsem se do ...
Skutky 27:40...v moři. Uvolnili také provazy u kormidel, přední plachtu napnuli do větru a pustili se ke břehu. V mořské...
2. Korintským 11:12... budu pokračovat i nadále, abych vzal vítrplachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou chtějí ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |